Sangaften/foredrag

Jeg tilbyder sangarrangementer – først og fremmest ud fra Højskolesangbogen.

Arrangementerne kan dreje sig om bestemte emner fra sangbogen, fx

  • Den nye Højskolesangbog
  • De tre store, Grundtvig, Ingemann og Aakjær
  • Uden Carl Nielsen ingen højskolesang
  • Højskolesangbogens historie fortalt ud fra melodierne
  • Sange fra udkanten – om Blicher og Aakjær
  • Rytmiske sange

Men I kan også overlade det til mig at sammensætte et program, der vil passe til jer.

Vi kan også lave et arrangement med revymelodier eller sange fra danske film.

Jeg lægger vægt på, at vi når at synge en masse sange både nye og gamle. Men også at der bliver lejlighed til at kaste nyt lys på mange af de sange, vi kender så godt – så de åbner sig på ny.

Pris: 5.500 kr. plus transport

Tilbud: Dobbeltforedrag

I anledning af den nye Højskolesangbog tilbyder jeg i samarbejde med Morten Skovsted to aftner om sangbogen til en særlig pris. Se nærmere om Morten Skovsted her: https://salmeforedrag.dk/

Mortens aften:

Salmerne har fortsat en stor betydning i Højskolesangbogen, og man kan argumentere for, at de på en måde fylder endnu mere end tidligere.

I dette foredrag skal vi blive klogere på Højskolesangbogens udvikling, og vi skal se nærmere på, hvilke salmer, der er med i den nuværende Højskolesangbog, og hvad man kan udlede af redaktionsgruppens fravalg og tilvalg. Og så skal vi synge en masse nye og et par gamle salmer.

Min aften:

Min aften vil handle om de øvrige dele af Højskolesangbogen. Jeg vil give et kort rids af Højskolesangbogens historie og i øvrigt koncentrere mig om at præsentere en række af de nye sange. Hvad adskiller den nye sangbog fra den gamle, hvilke overvejelser ligger der bag udvalget af sange, og er der nye træk i teksterne og melodierne?

Som redaktør af Sanghåndbogen har jeg været tæt på sangbogsudvalget gennem hele udvælgelsesprocessen, så jeg har kendt udvalgets overvejelser længe inden bogen udkom.

Pris for begge foredrag:
Jylland og Fyn: 8000 kr. + 2 x kørsel.
Sjælland: 9000 kr. + 2 x kørsel.